Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ilość skupionych produktów rolnych lub leśnych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Teryt (województwo)
Symbol pozycji Nazwa pozycji Jednostki miary Pozostałe oznaczenia
Województwa