Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skupione produkty rolne lub leśne bez VAT
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Produkty rolne lub leśne
Symbol pozycji Nazwa pozycji Jednostki miary Pozostałe oznaczenia
1 Zboża podstawowe konsumpcyjne i paszowe
1.1.1 pszenica konsumpcyjna
1.2.1 pszenica paszowa
1.1.2 żyto konsumpcyjne
1.2.2 żyto paszowe
1.1.3 jęczmień konsumpcyjny
1.2.3 jęczmień paszowy
1.1.4 jęczmień browarny
1.1.5 owies i mieszanki zbożowe konsumpcyjne
1.2.5 owies i mieszanki zbożowe paszowe
1.1.6 pszenżyto konsumpcyjne
1.2.6 pszenżyto paszowe
2 Gryka i proso konsumpcyjne i paszowe
3 Proso konsumpcyjne i paszowe
4 Kukurydza konsumpcyjna
5 Kukurydza paszowa
6 Zboża podstawowe siewne
6.1 pszenica siewna
6.2 żyto siewne
6.3 jęczmień siewny
6.4 owies i mieszanki zbożowe siewne
6.5 pszenżyto siewne
7 Gryka siewna
10 Strączkowe jadalne (nie zaliczać grochu zielonego i fasoli szparagowej)
10.1 groch (suche ziarno)
10.2 fasola (suche ziarno)
11 Strączkowe jadalne siewne (groch)
12 Ziemniaki
12.1 jadalne wczesne
12.2 sadzeniaki
12.3 jadalne późne (łącznie z ziemniakami przeznaczonymi na frytki i chipsy)
12.4 przemysłowe
12.4.1 skrobiowe
13 Buraki cukrowe przemysłowe
14 Oleiste przemysłowe i jadalne
14.1 rzepak i rzepik przemysłowy
14.2 mak
14.3 gorczyca
14.4 pozostałe oleiste
15 Oleiste siewne
15.1 rzepak i rzepik siewny
15.2 inne oleiste siewne
16 Len
16.1 len słoma nieodziarniona
16.2 len włókno
16.3 len nasiona
17 Konopie
17.1 konopie słoma
17.2 konopie włókno
17.3 konopie nasiona
Pierwsza
1
   
2
3
4
   
5
Nastepna
Ostatnia