Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas pracy placówek opieki nad dziećmi do lat 3
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Czas pracy placówki
Nazwa pozycji
Do pięciu godzin dziennie
Powyżej 5 do 10 godzin dziennie
Powyżej 10 godzin dziennie