Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka posiadała filie lub oddziały zlokalizowane w innym województwie niż główna siedziba, które sprzedawały dzieła sztuki lub antyki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie