Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Fundowanie stypendiów lub inny rodzaj pomocy finansowej dla uczniów lub studentów
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Formy aktywności jednostki sprzedającej dzieła sztuki lub antyki
Nazwa pozycji
Samodzielnie
We współpracy a)