Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opcje zakończenia umowy leasingu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Opcje zakończenia umowy leasingu


Brak rozwinięcia wymiarów