Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozszerzona oferta przedmiotów leasingu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rozszerzona oferta leasingu
Nazwa pozycji
nie
tak