Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaje zakładów
Nazwa pozycji
szpital uzdrowiskowy
szpital uzdrowiskowy dla dzieci
Sanatorium uzdrowiskowe
sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci
sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
przychodnie uzdrowiskowe
zakłady przyrodolecznicze
zakład przyrodoleczniczy należący do jednostki sprawozdawczej
stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej