Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Oczekiwania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Oczekiwania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą


Brak rozwinięcia wymiarów