Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przedsiębiorstwo prowadzi monitoring udzielonych kredytów/pożyczek?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów