Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownie specjalistyczne działające w jednostce
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaje pracowni


Brak rozwinięcia wymiarów