Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj kina
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj kina


Brak rozwinięcia wymiarów