Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaje ubezpieczonych ryzyk
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaje ubezpieczonych ryzyk


Brak rozwinięcia wymiarów