Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sposób ustalania wynagrodzenia za pracę
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przepisy ustalania wynagrodzeń za pracę


Brak rozwinięcia wymiarów