Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj jednostki
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj jednostki


Brak rozwinięcia wymiarów