Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podmiot na rzecz którego będzie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Podmiot na rzecz którego będzie wypłacone odszkodowanie


Brak rozwinięcia wymiarów