Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Firma leasingowa mająca ubezpieczenie ALL RISKS
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE


Brak rozwinięcia wymiarów