Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak