Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Internetowy system rezerwacji biletów
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak