Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekt wyposażony w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie