Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostka zamieszcza swoje treści i produkty na otwartych licencjach
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak