Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zasięg terytorialny działalności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Obszar prowadzonej działalności
Nazwa pozycji
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś)
gmina
powiat
cały kraj
województwo
poza granicami kraju