Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Organizator jednostki
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj organizatora


Brak rozwinięcia wymiarów