Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj jednostki zagranicznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj jednostki


Brak rozwinięcia wymiarów