Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeważający rodzaj działalności jednostki zagranicznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    symbol PKD


Brak rozwinięcia wymiarów