Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj umowy o pracę w badaniu struktury wynagrodzeń
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj umowy o pracę
Nazwa pozycji
Na okres próbny
Na czas wykonywania określonej pracy
Na czas określony
Na czas nieokreślony