Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawód/specjalność pracownika
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Klasyfikacja zawodów i specjalności


Brak rozwinięcia wymiarów