Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    System czasu pracy pracownika
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj systemu czasu pracy


Brak rozwinięcia wymiarów