Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w badanym roku przedsiębiorstwo prowadziło działalność operacyjną
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedż tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie