Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyny kontynuowania działalności gospodarczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny kontynuowania działalności gospodarczej


Brak rozwinięcia wymiarów