Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bariery rozwoju firmy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Bariery rozwoju firmy


Brak rozwinięcia wymiarów