Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współpraca z innymi podmiotami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj współpracującego podmiotu


Brak rozwinięcia wymiarów