Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwiększenie zatrudnienia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Zwiększenie zatrudnienia


Brak rozwinięcia wymiarów