Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zmniejszenie zatrudnienia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zmniejszenie zatrudnienia


Brak rozwinięcia wymiarów