Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poziom ukończonego wykształcenia pracownika
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Poziom ukończonego wykształcenia
Nazwa pozycji
wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora
wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym
wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym
policealne
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
podstawowe i niepełne podstawowe