Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przedsiębiorstwo należy do grupy kapitałowej przedsiebiorstw?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie