Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówka wsparcia dziennego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ placówki wsparcia dziennego


Brak rozwinięcia wymiarów