Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówka instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej


Brak rozwinięcia wymiarów