Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przedsiębiorstwo jest:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przedsiębiorstwo jest


Brak rozwinięcia wymiarów