Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Funkcje usługowe przedsiębiorstwa faktoringowego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Funkcje usługowe przedsiębiorstwa faktoringowego


Brak rozwinięcia wymiarów