Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj budynku użytkowanego przez instytucję kultury
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odrębny budynek/lokal w budynku współużytkowanym


Brak rozwinięcia wymiarów