Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budynek/lokal ulepszany w roku sprawozdawczym
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie