Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy prowadzili Państwo działalność w zakresie:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Działalność operacyjna w zakresie
Nazwa pozycji
Działalność windykacyjna
Działalność leasingowa
Działalność faktoringowa
Udzielanie pożyczek ze środków własnych
Pośrednictwo kredytowe / Doradztwo finansowe