Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współpraca jednostek prowadzących działalność na rynku dzieł sztuki i antyków
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaje współpracy jednostek prowadzących działalność na rynku dzieł sztuki i antyków
Nazwa pozycji
Z podmiotami z Polski sprzedającymi dzieła sztuki lub antyki
Z podmiotami z zagranicy sprzedającymi dzieła sztuki lub antyki
Z bibliotekami, domami lub ośrodkami kultury, galeriami publicznymi, muzeami, teatrami, instytucjami muzycznymi
Ze szkołami
Z fundacjami, stowarzyszeniami i podobnymi organizacjami społecznymi działającymi w obszarze kultury
Współpraca z żadnym z powyższych podmiotów nie była podejmowana