Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy zdarzały sie przypadki dłuższego czasu pracy placówki niż ustalony?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie