Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przystosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj przystosowań jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nazwa pozycji
Pochylnie/podjazdy/platforma
Drzwi automatycznie otwierane
Winda/y
Windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Udogodnienia dla słabowidzących i niewidomych
Udogodnienia dla niedosłyszących i niesłyszących
Posadzki antypoślizgowe
Inne
Brak udogodnień