Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaje umów leasingowych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaje umów leasingowych


Brak rozwinięcia wymiarów