Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj sprawozdania
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj sprawozdania
Nazwa pozycji
Sprawozdanie dla filli, oddziału lub zakładu
Sprawozdanie zbiorcze