Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uprawa objęta ochroną
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    uprawy do ochrony których stosowano środki ochrony roślin


Brak rozwinięcia wymiarów