Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Prowadzenie kierunków kształcenia na poziomie studiów wyższych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów